График работы:
Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб.-Вс.: выходные
Бесплатно со стационарных
и мобильных телефонов
по Украине
0 800 40 20 22
Перезвоните мне
График работы:
Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб.-Вс.: выходные
Бесплатно со стационарных
и мобильных телефонов
по Украине
0 800 40 20 22
Перезвоните мне
0%
0%
Для полноценной работы на сайте, пожалуйста, переверните планшет в альбомный режим.
Неподдерживаемый браузер

Вы используете устаревший браузер. Пожалуйста, обновите ваш браузер, чтобы просматривать сайт.

Договор публичной оферты

(Текст договора-оферты приводится на языке оригинала во избежание несоответствий в переводе).

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Чернявський Сергій Вікторович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2609713575, надалі за текстом – «Повірений», що розміщує Публічну оферту (пропозицію) на укладення договору доручення.

1.2. Повірений не є продавцем товару, а лише надає послуги на підставі цього договору доручення.

2. Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

  • «Акцепт Оферти» – беззастережна згода Довірителя з умовами Оферти шляхом заповнення всіх необхідних полів на сторінці Сайту або Програми.
  • «Довіритель» – фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, та за завданням якої Повірений надає Послуги.
  • «Договір» – цей договір доручення між Довірителем та Повіреним.
  • «Оферта» – адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі пропозиція Повіреного на укладення Договору на умовах, що містяться в цій Оферті.
  • «Опублікування» – розміщення тексту цієї Оферти на Сайті.
  • «Послуги» – послуги, що надаються Повіреним, пов’язані з укладанням від імені та за рахунок Довірителя договору (договорів), з продавцями таких Товарів, які були обрані Довірителем на умовах цього Договору. Послуги включають в себе придбання та доставку Товарів на адресу, зазначену Довірителем.
  • «Товари» – будь-які товари з переліку, наведеного на Сайті або в Програмі, щодо яких Довіритель довіряє Повіреному здійснити придбання та доставку.
  • «Екстемпоральний лікарський засіб» (далі ЕЛЗ, Товар) – лікарський засіб, що виготовлений (приготований) в умовах аптеки за рецептом лікаря для конкретного пацієнта.
  • «Сайт» – сайт створений як інформаційний портал для ознайомлення з актуальними цінами та асортиментом від виробника ПП «Інфузія», аптечний пункт №1, №2 аптеки №1 «Хемотека», аптеки №2, №4, №5, №6 «Хемотека», аптечні пункти №1, №2 аптеки №5 «Хемотека», а також для укладення договорів доручення з послуги виготовлення (приготування) ЕЛЗ в умовах аптеки на підставі ознайомлення Довірителя з запропонованим Виробником описом Послуги, за допомогою мережі Інтернет.
  • «ХемоРецепт» – повний і детальний опис обраної схеми хіміотерапії згідно шаблону, запропонованому на Сайті, що включає інформацію про найближчий курс, дні прийому та препарати, що в ці дні вводяться; дозу препаратів в залежності від маси / росту пацієнта; назву і обсяг розчину для розведення препарату; час і шлях введення лікарського засобу та є повноцінним рецептом за формою Ф-1, який відповідає вимогам Наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.

3. Предмет Договору

3.1. Повірений, діючи на підставі цього договору та з дотриманням положень глави № 68 Цивільного кодексу України, за завданням Довірителя надаває Послуги, а Довіритель зобов’язується приймати такі Послуги Повіреного та здійснювати їх оплату на умовах цього Договору.

3.2. Повірений на підставі цього Договору надає від імені Довірителя послуги придбання та доставки таких Товарів, які були обрані Довірителем і за такими цінами які були визначені продавцями Товарів, а також здійснює правочин із третьою особою, яка є продавцем таких Товарів, на придбання таких Товарів від імені та за рахунок Довірителя.

3.3. Надання Послуг здійснюється з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Розміщення замовлення можливо в не робочий час і воно буде оброблено наступного робочого дня, починаючи з 9:00.

3.4. Сторони погодились, що для виконання цього Договору Довіритель не зобов’язаний надавати Повіреному довіреність. Цей Договір є достатнім та належним уповноваженням Повіреного здійснити купівлю та доставку Товарів від імені та за рахунок Довірителя.

3.5. Цей Договір вважається належним чином укладеним після вибору Довірителем на Сайті Товарів, які будуть куплені та доставлені згодом Повіреним, вибору Довірителем способу оплати за надані йому Послуги. Після Акцепту Оферти Повірений з Довірителем вважаються сторонами Договору, з усіма правами та зобов’язаннями з цим пов’язаними.

3.6. Довіритель несе відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів на Сайті чи в Програмі. Повірений не за яких обставин не несе відповідальності за неможливість виконання своїх зобов’язань за Договором через неправильність контактної інформації та інших реквізитів, вказаних Довірителем.

3.7. Довіритель після підтвердження відповідного замовлення не має права змінювати перелік Товарів, які він доручає купити Повіреному та Послуги, що надаються йому за цією Офертою, але може здійснити інше замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на Сайті.

3.8. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у наданні йому Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Повіреним Довірителю тим же способом, яким була зроблена оплата.

3.9. Доставка повіреним лікарського засобу здійснюється з дотриманням вимог щодо зберігання та транспортування лікарських засобів, що задекларовані виробником такого лікарського засобу, з можливістю використання спеціального контейнеру.

4. Строки виконання доручення

4.1. Повірений зобов’язаний виконати доручення не пізніше 7 (семи) днів з моменту акцепту даного Договору, та отримання 100% передоплати за замовлені лікарські засоби.

4.2. В момент повного виконання Повіреним предмету даного Договору (п. 3.1 та п. 3.2 Договору) між Довірителем та Повіреним підписується Акт виконаних умов, який слугує підтвердженням виконання Повіреним взятих на себе зобов’язань та відсутністю зауважень зі сторони Довірителя щодо виконання умов даного доручення.

5. Умови оплати Послуг та компенсації вартості Товарів

5.1. Вартість Послуг, а також актуальна вартість Товарів визначається при кожному Акцепті Оферти за кожне замовлення окремо на підставі встановлених Повіреним цін за Послуги, а також цін Товарів, які вказуються при замовленні Товарів в індивідуальному рахунку, в українських гривнях.

5.2. Вартість Послуг включає в себе всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути стягуватися третіми особами у зв’язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів).

5.3. Сторони погодили, що оплати за надання Послуг здійснюється через Інтернет, шляхом використання електронних платіжних систем (за допомогою компанії ТОВ «Платежи Онлайн» (Platon)).

5.4. Оплата Послуг та компенсація вартості Товарів проводиться Довірителем в українських гривнях платежем авансом у розмірі 100% (ста відсотків) вартості Послуг за відповідним замовленням та вартості Товарів, яка незалежно від форми оплати проводиться після натиску кнопки «Оформити замовлення» після вибору Товару та інформації про вартість компенсації та вартості Послуг.

5.5. Послуги вважаються оплаченими Довірителем з моменту отримання Повіреним підтвердження з банку Повіреного про надходження суми оплати на поточний рахунок Повіреного.

5.6. У разі неприйняття Товару чи Послуг Довірителем, сплачений аванс не повертається. Повірений може розглянути скаргу Довірителя та повернути аванс виключно за власним бажанням.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Обов’язки Повіреного:

6.1.1. Повірений зобов’язаний виконати доручення.

6.1.2. Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення на умовах, найбільш вигідних для Довірителя.

6.1.3. Виконати доручення в строк зазначений в п. 4.1 цього Договору.

6.1.4. Після виконання доручення, але не пізніше строку зазначеного в п. 4.1. Договору, повідомити Довірителя шляхом направлення повідомлення (СМС, Е-маіl) про виконання доручення.

6.1.5. Повідомляти Довірителеві на його вимогу про хід виконання доручення.

6.1.6. В разі неможливості виконання доручення, передати Довірителю протягом одного календарного дня все одержане під час дії даного Договору.

6.1.7. Здійснювати доставку лікарського засобу з дотриманням вимог щодо зберігання та транспортування лікарських засобів, що задекларовані виробником такого лікарського засобу, з можливістю використання спеціального контейнеру.

6.2. Обов'язки Довірителя:

6.2.1. Зобов’язаний негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням доручення.

6.2.2. Забезпечити при необхідності участь своїх уповноважених представників до виконання Повіреним його зобов’язань згідно цього Договору.

6.3. Права Повіреного:

6.3.1. Достроково виконати доручення Повіреного.

6.4. Права Довірителя:

6.4.1. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі Повірений повинен повідомити Довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.

6.4.2. Залучати, при необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання доручення.

6.4.3. Вимагати від Повіреного виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.

6.4.4. Вимагати сплати штрафних санкцій Повіреним за не виконання або не належне виконання умов даного Договору.

7. Зміна умов Оферти

7.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту опублікування відповідної редакції Оферти на Сайті в мережі Інтернет за адресою https://chemoteka.com.ua/ і діє до моменту виконання умов Оферти.

7.2. Повірений залишає за собою право внести зміни в умови Оферти, що були акцептовані в односторонньому порядку. Довіритель не має права вносити зміни до умов цього Договору.

8. Згода на обробку персональних даних

8.1. Сторони у зв’язку із цим Договором передають одна одній свої персональні дані та/або персональні дані своїх працівників, представників та/або інших осіб – суб’єктів персональних даних.

8.2. Сторони гарантують, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього Договору, отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних. Сторони гарантують, що вони отримали згоду на обробку та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідних суб’єктів персональних даних.

8.3. Сторони гарантують, що передача та обробка персональних даних у зв’язку з цим Договором охоплюється метою виконання цього Договору.

8.4. Сторони гарантують, що всі суб’єкти, персональні дані яких передаються, були належним чином повідомлені про свої права, мету обробки, склад персональних даних та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Сторони зобов’язуються відшкодувати одна одній будь-які збитки та витрати, пов’язані із розглядом або задоволенням будь-яких претензій з боку суб’єктів, чиї персональні дані

передаються відповідно до цього розділу Договору та чиї права були порушені через невиконання відповідною Стороною зобов’язань, передбачених цим розділом Договору, а також інші витрати або збитки.

8.6. Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.

8.7. У випадку відкликання суб’єктом персональних даних своєї згоди на обробку переданих персональних даних у базі даних однієї із Сторін, така Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про строк та умови припинення обробки персональних даних такого суб’єкта.

9. Відповідальність сторін

9.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

9.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

9.3. За невиконання доручення за цим Договором або неналежне його виконання Повіреній сплачує Довірителю пеню в розмірі 100 % від суми вартості оплаченого лікарського засобу.

Сплата штрафних санкцій за даним договором не зільняє сторони від виконання договору в натурі.

10. Термін дії договору

10.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Довірителем 100% передплати (акцепту) замовлення та діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання ЕЛЗ, шляхом повернення грошових коштів (100% передплати замовлення) на картковий рахунок Довірителя, зазначений в письмовій заяві.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Реквізити Повіреного
Фізична особа-підприємець Чернявський Сергій Вікторович
РНОКПП: 2609713575
Юридична адреса: 02166, м. Київ, вул. Курчатова, буд. 21, кв. 98
Код ЄДРПОУ/ДРФО: 2609713575
Р/р 26000052703370, АТ КБ «Приватбанк» МФО 320649

Зарегистрируйтесь для того чтобы оценить и использовать все преимущества сервиса «Хемотека».
зарегистрироваться